Risavika havn - fremtidens havn

Risavika Havn – mer gods fra vei til sjø!

Risavika havn - fremtidens havn

Risavika Havn - 10 år med smart logistikk i en fremtidsrettet havn!

Risavika havn - fremtidens havn

Risavika Havn – 10 år med miljøvennlig alternativ!

Risavika havn - fremtidens havn

Risavika Havn ligger ved Norges oljehovedstad, Stavanger, og er et regionalt, nasjonalt og internasjonalt logistikknutepunkt

Avfallsplan

Nytt EU-direktiv for mottaksordninger i havner for skipsavfall (Direktiv 2000/59/EC) ble vedtatt 27. november 2000 og trådte i kraft 28. desember 2000.

Direktivet omfatter regler om plikt for havner til å ha mottaksordninger for skipsavfall, deklarasjons- og leveringsplikt for skip og regler om skipenes plikt til å betale avfallsgebyr.

Formålet med avfallsplanen er å tilby et godt avfallsmottak for skip som anløper Westport, for slik å hindre at avfall fra skip forurenser havet, og ressurser avfallet representerer går tapt.

Avfallsplanen er utarbeidet i henhold til de krav som stilles i forskriftens del II – "Mottaksordninger i havner" § 20-6.

Krav til innhold i avfallsplanen er gitt i forskriftens vedlegg I - "Krav til planer for mottak og håndtering av avfall i havner".


Klikk her for å laste ned avfallsplanen.

Meldekjema for levering av avfall finner du her.

Skjema for å melde avvik ved Westport sin mottaksordning for avfall finner du her.

Aktuelt

Risavika-prisen 2017

Publisert: 30.10.2017

RISAVIKADAGEN 2017

Publisert: 02.10.2017

Nordic Edge 2017

Publisert: 19.09.2017

Samskip overtar Nor Lines

Publisert: 30.08.2017
Risavika Havn AS | Kontinentalveien 31, 4056 Tananger | Epost: post@risavika.no | Telefon: +47 51 71 59 00
Design + CMS NetPower
Risavika Havn AS
Kontinentalveien 31, 4056 Tananger
Telefon: +47 51 71 59 00