Risavika havn - fremtidens havn

Risavika Havn – mer gods fra vei til sjø!

Risavika havn - fremtidens havn

Risavika Havn - 10 år med smart logistikk i en fremtidsrettet havn!

Risavika havn - fremtidens havn

Risavika Havn – 10 år med miljøvennlig alternativ!

Risavika havn - fremtidens havn

Risavika Havn ligger ved Norges oljehovedstad, Stavanger, og er et regionalt, nasjonalt og internasjonalt logistikknutepunkt

HMS-Informasjon

Risavika Havn ønsker å være en fremtidsrettet havn og tar mål av seg til å bli
et forbilde innen helse, miljø og sikkerhet.
«Våre aktiviteter skal gjennomføres på en forsvarlig, organisert og
sikker måte, slik at menneskers liv og helse, det ytre og indre miljøet
samt materielle verdier ivaretas og ikke påføres skade».

Det er et mål for Risavika Havn at helse, miljø og sikkerhet blir en integrert
del av vår forretningsvirksomhet. Ulykker kan forebygges, og vi tror på at null
uhell er oppnåelig. Det er dette målet vi jobber mot!

DU er en veldig viktig person for å hjelpe oss å nå denne målsetningen.
Vi ber deg bidra i det forebyggende arbeidet og fortelle oss dersom du ser
eller opplever uønskede hendelser. Har du forslag til forbedring ta kontakt
med oss!

I brosjyren til høyre får du informasjon om de reglene vi har i Risavika Havn
og vi ber deg om å respektere og overholde dem.

Aktuelt

SJØLOGISTIKKONFERANSEN 2018

Publisert: 16.08.2018

Havnevesenet kjøper Risavika ett år før tiden

Publisert: 24.08.2018

Sjølogistikk konferanse 2018

Publisert: 21.06.2018

MS Kvitbjørn

Publisert: 13.06.2018
Risavika Havn AS | Kontinentalveien 31, 4056 Tananger | Epost: post@risavika.no | Telefon: +47 51 71 59 00
Design + CMS NetPower
Risavika Havn AS
Kontinentalveien 31, 4056 Tananger
Telefon: +47 51 71 59 00