Risavika havn - fremtidens havn

Risavika Havn – mer gods fra vei til sjø!

Risavika havn - fremtidens havn

Risavika Havn - 10 år med smart logistikk i en fremtidsrettet havn!

Risavika havn - fremtidens havn

Risavika Havn – 10 år med miljøvennlig alternativ!

Risavika havn - fremtidens havn

Risavika Havn ligger ved Norges oljehovedstad, Stavanger, og er et regionalt, nasjonalt og internasjonalt logistikknutepunkt

Havnefakta

Tjenesteområde Wetsport

Westport tilbyr alle havnetjenester:
Tilgjengelig 24 / 7 / 365
Alle typer havneanløp 
Roro, luke, sideport og containerskip 
Prosjektrelaterte anløp, lossing og lasting 
Tungløft kran 124 tonn 
Lagring inne og ute, kort og lang tid, temperert / utemperert

Herunder:
Fortøyning og løskast 
Generelle havnetjenester 
Vann/avløp/strøm 
Interntransport 
Lagring 
Tollager/bevilging
ISPS-relaterte tjenester 
Avfallshåndtering 
Andre tjenester etter nærmere avtale

Westport tilbyr alle typer havnerelaterte tjenester.
For å bestille tjenester fra Westport, vennligst kontakt:
Westport Logistikksenter på
tlf: +47 51 71 59 30 eller
e-post: logistikksenter@westport.no

Aktuelt

SJØLOGISTIKKONFERANSEN 2018

Publisert: 16.08.2018

Havnevesenet kjøper Risavika ett år før tiden

Publisert: 24.08.2018

Sjølogistikk konferanse 2018

Publisert: 21.06.2018

MS Kvitbjørn

Publisert: 13.06.2018
Risavika Havn AS | Kontinentalveien 31, 4056 Tananger | Epost: post@risavika.no | Telefon: +47 51 71 59 00
Design + CMS NetPower
Risavika Havn AS
Kontinentalveien 31, 4056 Tananger
Telefon: +47 51 71 59 00