Risavika havn - fremtidens havn

Risavika Havn – mer gods fra vei til sjø!

Risavika havn - fremtidens havn

Risavika Havn - 10 år med smart logistikk i en fremtidsrettet havn!

Risavika havn - fremtidens havn

Risavika Havn – 10 år med miljøvennlig alternativ!

Risavika havn - fremtidens havn

Risavika Havn ligger ved Norges oljehovedstad, Stavanger, og er et regionalt, nasjonalt og internasjonalt logistikknutepunkt

Historie

Risavika har mer enn 1000 år med havnehistorie.
Risavikas historie har mange milepæler. I den interaktive tidslinjen til høyre får du et innblikk i utviklingen av Risavika som havneområde.

Risavika er i dag et pulserende næringsområde med et stort antall bedrifter og en av de mest moderne havnene i vår del av verden. En viktig årsak til dette, er at Risavika har enestående naturgitte forhold som havn. En annen årsak er at Risavika er et tilnærmet perfekt utgangspunkt for sjøreiser fra Norge til resten av verden.

Vikinger i RIsavika
Historien om Risavika som havn begynner egentlig for mer enn 1000 år siden, da norske vikinger handlet og herjet nedover i Europa og enda fjernere strøk. I 1866 fant man en vaskeekte vikingskatt her i Risavika, en skatt dagens arkeologer antar ble gravd ned omkring år 1017. Skatten besto av mynter fra blant annet England, Tyskland og Istanbul. Det er naturlig å tenke seg at myntene har ankommet Risavika lastet i et vikingskip. I senere utgravinger av gamle vikinghus, har man også funnet mynter som kan dateres tilbake til begynnelsen av 800-tallets Afghanistan! Historien er med andre ord kanskje det beste bevis på at Risavika er en strategisk plassert havn med ypperlige naturgitte forhold for å være Norges utgangs - og inngangsport til Europa og resten av verden.

Shell-raffineriet
I den historiske tidslinjen øverst på denne siden, begynner fortellingen om Risavika i 1960. Det var nemlig i 1960 Risavikas industrihistorie tok fatt. Norske Shell bestemte seg da for å kartlegge mulighetene for å bygge et moderne oljeraffineri i Risavika. Norge trengte nemlig å øke sin import av olje, spesielt siden bensinforbruket skjøt i været i forbindelse med frislipp av bilsalg. Norge hadde da ikke tatt steget inn i nasjonens eget oljeeventyr, så import var helt nødvendig. Og da man i 1969 begynte å hente opp olje fra den norske kontinentalsokkelen, lå Risavika klar med både forsyningsbaser og sitt eget raffineri. For et dypdykk i Risavikas historie fra 1960 til i dag, utforsk tidslinjen over.


Fiskere i RIsavika
I det store tidsrommet mellom da vikinger gravde ned sine skatter og fram til 1960, lå Risavika selvsagt ikke øde. Det finnes både nedtegnede fortellinger og arkeologiske funn som dokumenterer livet i området i og rundt Risavika opp gjennom historiens løp. Fellestrekket i både fortellinger og funn, er nærheten til havet. Her har det i uminnelige tider blitt landet store mengder fisk og hummer, her har både tollere og militære fartøyer holdt til og mang en sjøfarer har tydd til Risavika når været har blitt for ille. Risavika har alltid vært kjent som en god og trygg havn, og slik vil det være også i tiden som kommer.

Aktuelt

SJØLOGISTIKKONFERANSEN 2018

Publisert: 16.08.2018

Havnevesenet kjøper Risavika ett år før tiden

Publisert: 24.08.2018

Sjølogistikk konferanse 2018

Publisert: 21.06.2018

MS Kvitbjørn

Publisert: 13.06.2018
Risavika Havn AS | Kontinentalveien 31, 4056 Tananger | Epost: post@risavika.no | Telefon: +47 51 71 59 00
Design + CMS NetPower
Risavika Havn AS
Kontinentalveien 31, 4056 Tananger
Telefon: +47 51 71 59 00