Risavika havn - fremtidens havn

Risavika Havn – mer gods fra vei til sjø!

Risavika havn - fremtidens havn

Risavika Havn - 10 år med smart logistikk i en fremtidsrettet havn!

Risavika havn - fremtidens havn

Risavika Havn – 10 år med miljøvennlig alternativ!

Risavika havn - fremtidens havn

Risavika Havn ligger ved Norges oljehovedstad, Stavanger, og er et regionalt, nasjonalt og internasjonalt logistikknutepunkt

Risavika Havn

VELKOMMEN TIL RISAVIKA HAVN!

Vil du være med å bidra til en bærekraftig utvikling? Hvilken verdi har grønt fotavtrykk for din organisasjon?  Bruker du sjøens fortrinn med effektiv fremføring av gods? Hvor stor verdi har ditt omdømme?
Vi har som målsetting at Risavika Havn skal bli logistikk knutepunktet for Sør og Vest-Norge.  Vår havn skal fremstå som et fyrtårn hvor pålitelighet, kvalitet, effektivitet, sikkerhet og miljø skal være bærebjelkene for vårt arbeide.
Din konkurransekraft vil styrkes gjennom økt bruk av sjøtransport, samtidig som det har en betydelig miljøeffekt. Ved økt bruk av sjøtransport løsninger vil du kunne realisere en betydelig innsparing samt realisering av egen verdi for den grønne logistikk kjeden.

Vårt fokus på å flytte godsstrømmer fra vei til sjø ved å tilrettelegge for en effektiv og god logistikk, er et felles ansvar for Risavika Havn og fremtredende industri i regionen. Kun ved stadig utvikling og fremtidsrettede logistikk løsninger vil en kunne lykkes med å opprettholde verdiskapning og vekst i vår felles region.
Risavika, din sentrale knutepunktshavn! Vi ønsker å være din medspiller i verdikjeden.
Velkommen til Risavika Havn! Som kunde, som leverandør, som samarbeidspartner eller som besøkende!

Med vennlig hilsen
Steinar Madsen
Adm. Direktør i Risavika Havn


Se PRESENTASJONSFILM

Aktuelt

SJØLOGISTIKKONFERANSEN 2018

Publisert: 16.08.2018

Havnevesenet kjøper Risavika ett år før tiden

Publisert: 24.08.2018

Sjølogistikk konferanse 2018

Publisert: 21.06.2018

MS Kvitbjørn

Publisert: 13.06.2018
Risavika Havn AS | Kontinentalveien 31, 4056 Tananger | Epost: post@risavika.no | Telefon: +47 51 71 59 00
Design + CMS NetPower
Risavika Havn AS
Kontinentalveien 31, 4056 Tananger
Telefon: +47 51 71 59 00