Risavika havn - fremtidens havn

Risavika Havn – mer gods fra vei til sjø!

Risavika havn - fremtidens havn

Risavika Havn - 10 år med smart logistikk i en fremtidsrettet havn!

Risavika havn - fremtidens havn

Risavika Havn – 10 år med miljøvennlig alternativ!

Risavika havn - fremtidens havn

Risavika Havn ligger ved Norges oljehovedstad, Stavanger, og er et regionalt, nasjonalt og internasjonalt logistikknutepunkt

ISPS-regelverk

ISPS-regelverket (The International Ship and Port Facilities Security Code) ble vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon 12.12.2002. Formålet er å beskytte fartøyer, inkludert besetning og passasjerer i internasjonal fart, mot terrorhandlinger.

Sikkerhetsreglene og tiltakene er for skip over 500 bruttotonn i internasjonal fart og havner som tar i mot slike skip. Havneterminaler med anløp av skip i internasjonal trafikk skal være ISPS-godkjent. Dette betyr kontrollert, avgrenset og innegjerdet. 

I Risavika Havn gjelder følgende generelle retningslinjer:
•Alle som skal inn på en ISPS-terminal må vise godkjent adgangskort og benytte synlighetsklær. 
•Operatører på havneterminalen må klarere sine kunder og besøkende. 
•Områdene som omfattes av ISPS, er i utgangspunktet lukket for publikum.

Det refereres til Forskrift om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger mv. FOR 2007 - 07 - 03 nr 825 for mer informasjon om ISPS.

Link til ISPS-forskrift.

Aktuelt

SJØLOGISTIKKONFERANSEN 2018

Publisert: 16.08.2018

Havnevesenet kjøper Risavika ett år før tiden

Publisert: 24.08.2018

Sjølogistikk konferanse 2018

Publisert: 21.06.2018

MS Kvitbjørn

Publisert: 13.06.2018
Risavika Havn AS | Kontinentalveien 31, 4056 Tananger | Epost: post@risavika.no | Telefon: +47 51 71 59 00
Design + CMS NetPower
Risavika Havn AS
Kontinentalveien 31, 4056 Tananger
Telefon: +47 51 71 59 00