Risavika havn - fremtidens havn

Risavika Havn – mer gods fra vei til sjø!

Risavika havn - fremtidens havn

Risavika Havn - 10 år med smart logistikk i en fremtidsrettet havn!

Risavika havn - fremtidens havn

Risavika Havn – 10 år med miljøvennlig alternativ!

Risavika havn - fremtidens havn

Risavika Havn ligger ved Norges oljehovedstad, Stavanger, og er et regionalt, nasjonalt og internasjonalt logistikknutepunkt

STØYMÅLINGER I RISAVIKA

Her kan du gå inn og se registrert støy.
Grunnen til at Risavika Havn valgte å sette i gang dette prosjektet, var i hovedsak fordi det var behov for å vise at bedriftene holder seg innenfor støyreglene.
- Alle bedriftene er underlagt retningslinjene for behandling av støy T-1442. Sola kommune lurte på hvordan vi kunne verifisere at vi faktisk opererte innenfor disse reglene. Da var det noen intellektuelle mennesker som kom opp med ideen om at vi etablerer støymålinger med sannhetsdata. På denne måten kan vi både se, lytte og analysere lydene som kommer fra havna, sier David Ottesen, administrerende direktør i Risavika Havn.
Poenget er at bedriftene enkelt skal kunne se når de støyer for mye, slik at de raskt kan iverksette tiltak.
Les mer om støymålingsprosjektet i artikkel i Solabladet.

Aktuelt

SJØLOGISTIKKONFERANSEN 2018

Publisert: 16.08.2018

Havnevesenet kjøper Risavika ett år før tiden

Publisert: 24.08.2018

Sjølogistikk konferanse 2018

Publisert: 21.06.2018

MS Kvitbjørn

Publisert: 13.06.2018
Risavika Havn AS | Kontinentalveien 31, 4056 Tananger | Epost: post@risavika.no | Telefon: +47 51 71 59 00
Design + CMS NetPower
Risavika Havn AS
Kontinentalveien 31, 4056 Tananger
Telefon: +47 51 71 59 00